HIBAH TAKAFUL (I-CARE HASANAH)
APA ITU HIBAH TAKAFUL?

Hibah bemaksud hadiah,hibah takaful pula adalah hadiah (pampasan kematian) melalui sijil takaful yang akan diberikan sejumlah pampasan kepada orang yang tersayang (penama) tanpa wasiat & tidak tertakluk kepada hukum faraid jika pemegang takaful itu meninggal dunia.

CIRI HIBAH TAKAFUL
 • Suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak.
 • Harta yang boleh dihibah ialah ain harta, bukannya hutang atau manfaat.
 • Akad hibah dibuat tanpa mengenakan sebarang balasan (iwad).
 • Akad hibah berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah.
 • Akad hibah dibuat secara sukarela tanpa paksaan.
 • Akad dibuat bukan bertujuan untuk mendapat pahala atau memuliakan seseorang.
KENAPA PERLUNYA ADA HIBAH TAKAFUL
 • Pampasan tidak perlu melalui prosedur wasiat atau faraid yang rumit & makan masa yang panjang.
 • Penama adalah penerima mutlak.
 • Mengelak konflik perebutan pampasan.
 • Penama dapat pampasan penuh dengan lebih cepat.
 • Penama boleh diletakkan atas nama sesiapa sahaja walaupun individu tersebut tidak berhak dalam faraid.
BEZA HIBAH DENGAN FARAID
BERITA BERKENAAN HIBAH
Previous
Next
FAEDAH YANG DISEDIAKAN

Faedah Kematian

Keluarga anda akan menerima amaun perlindungan asas jika anda meninggal dunia atau hilang upaya menyeluruh & kekal.

Faedah Kematian Akibat Kemalangan

Keluarga anda juga akan menerima amaun perlindungan asas sebanyak 200% jika berlaku kematian akibat kemalangan kepada anda.

Hubungkan Saya Dengan Perancang Hibah
Tentang kami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet dolor sit.

Copyright @KamalHusaini 2019

Made with XOXO by Kamal Husaini

WhatsApp Saya😊